Scroll to top

Privredno pravo

Privredno pravo

Rašić & Partneri

Advokatska kancelarija Rašić i Partneri pruža široki spektar usluga u domenu
privrednog prava. Veliki portfolio klijenata pravnih lica, domaćih i stranih, sa punim
pravom daju kancelariji epitet advokatske kancelarije za privredno pravo.
Osnivanje jednog pravnog lica, privrednog društva je veoma složen proces, kako bi
privredno društvo imalo sve imalo sve neophodne karakteristike za ostvarivanje
dobrih poslovnih rezultata.

Na prvom mestu, potrebno je odabrati formu privrednog društva, zatim poslovno ime
privrednog društva, delatnost privrednog društva, visinu osnovnog kapitala, način
odlučivanja i organe privrednog društva. Advokati u advokatskoj kancelariji Rašić i
Partneri vam mogu pomoći kroz savetodavni pravnu asistenciju, te zatim kroz izradu
konkretnih pravnih akata, a sve u cilju odabira najboljih zakonskih rešenja koja su
kompatibilna Vašem biznisu.

Imajući u vidu da se osnivanje privrednih društava vrši u upravnom postupku pred
Agencijom za privredne registre u postupku koji je veoma složen i koji zahteva
izuzetnu posvećenost i poznavanje zakonskih odredaba, te naša advokatska
kancelarija nudi kompletnu pravnu podršku prilikom osnivanja, ali i prestanka,
likvidacije, privrednog društva.

Advokati u advokatskoj kancelariji Rašić i Partneri pružaju sledeće usluge iz oblasti
privrednog prava:
* Pravni konsalting,
* Osnivanje privrednih društava (doo, ad, od, kd ),
* Izrada osnivačkih akata privrednih društava,
* Zastupanje u privrednim sporovima pred privrednim sudovima,
* Sprovođenje postupka likvidacije.

Rašić & Partneri

Oblasti rada

Porodično pravo

 • Razvod braka
 • Deoba imovine posle razvoda
 • Alimentacija
 • Starateljstvo
 • Nasilje u porodici

Nasledno pravo

 • Pokretanje ostavinskog postupka
 • Nužni nasledni deo
 • Testament
 • Međunarodno nasledno pravo
 • Nasleđivanje u Hrvatskoj
 • Nasleđivanje u Crnoj Gori
 • Nasleđivanje u Nemačkoj
 • Nasleđivanje u Italiji

Radno pravo

 • Radni sporovi u Republici Srbiji
 • Radni sporovi u inostranstvu

Naknada štete

 • Nadoknada štete u saobraćajnim nezgodama
 • Nadoknada materijalne štete
 • Nadoknada nematerijalne štete

Krivično pravo

 • Krivična dela protiv života i tela
 • Krivična dela protiv časti i ugleda
 • Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga
 • Međunarodno krivično pravo

Međunarodno pravo

 • Ukidanje zabrana za Šengenski prostor
 • Sticanje hrvatskog državljanstva
 • Brisanje zabrane za šengenski prostor
 • Međunarodni ostavinski postupci
 • Međunarodno krivično pravo
 • Priznanje stranih sudskih odluka

Ugovorno pravo

 • Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti
 • Ugovor o poklonu nepokretnosti
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o raspodeli imovine za života

Pravo intelektualne svojine

 • Zaštita žiga
 • Patent
 • Autorsko pravo

Naplata potraživanja i izvršni postupci

 • Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć u oblasti prinudne naplate potraživanja narazličitim predmetima i sredstvima izvršenje.
Call Now Button