Scroll to top

Nasledno pravo u Republici Srbiji

Nasledno pravo u Republici Srbiji

Rašić & Partneri

Kod većine ljudi, pitanje zaostavštine i nasledjivanja se postavlja nakon smrti bliske osobe. Potencijalno, nerešeni imovinski odnosi nakon smrti ostavioca mogu da dovedu do loših porodičnih odnosa.

S tim u vezi, advokati iz advokatske kancelarije Rašić i Partneri preporučuju da lica
koja imaju vredniju pokretnu i nepokretnu imovinu za života sačine testament ili zaključe ugovor o doživotnom izdržavanju.

Međutim, u slučaju da nakon smrti ostavioca ne postoji neki vid raspolaganja ostavioca zaostavštinom još za njegovog života, primenjuju se zakonske odredbe Zakona o nasleđivanju, te se zaostavština deli u skladu sa odredbama o zakonskim redovima.

Na prvom mestu, nakon smrti ostavioca postavlja se pitanje pokretanja ostavinskog
postupka. Postupak ostavine se pokreće u većini slučajeva podnošenjem predloga (zahteva) za pokretanje ostavinskog postupka, iako je obaveza suda da postupak pokrene po službenoj dužnosti ukoliko je ostavilac imao nepokretnu imovinu, što se u praksi retko dešava zbog relativno sporog rada suda.

“Nasleđivanje u inostranstvu”

Naši advokati specijalizovani za postupke nasleđivanja pružaju usluge savetovanja i
zastupanja klijenata pred sudovima i javnim beležnicima u sledećim predmetima:

* Sastavljanje testamenta
* Zakonsko nasleđivanje
* Pravo nužnih naslednika, pravo na nužni deo
* Isključenje naslednika
* Poništaj testamenta
* Vođenje ostavinskog postupka
* Nasledno pravni sporovi
* Ugovor o doživotnom izdržavanju

Međunarodno nasledno pravo

Rašić & Partneri

Ostale oblasti rada

Porodično pravo

 • Razvod braka
 • Deoba imovine posle razvoda
 • Alimentacija
 • Starateljstvo
 • Nasilje u porodici

Radno pravo

 • Radni sporovi u Republici Srbiji
 • Radni sporovi u inostranstvu

Naknada štete

 • Nadoknada štete u saobraćajnim nezgodama
 • Nadoknada materijalne štete
 • Nadoknada nematerijalne štete

Krivično pravo

 • Krivična dela protiv života i tela
 • Krivična dela protiv časti i ugleda
 • Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga
 • Međunarodno krivično pravo

Međunarodno pravo

 • Ukidanje zabrana za Šengenski prostor
 • Sticanje hrvatskog državljanstva
 • Brisanje zabrane za šengenski prostor
 • Međunarodni ostavinski postupci
 • Međunarodno krivično pravo
 • Priznanje stranih sudskih odluka

Privredno pravo

 • Osnivanje privrednih društava u Republici Srbiji
 • Osnivanje privrednih društava u Slovačkoj
 • Privredni prestupi
 • Prinudna likvidacija
 • Stečajni postupak

Ugovorno pravo

 • Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti
 • Ugovor o poklonu nepokretnosti
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o raspodeli imovine za života

Pravo intelektualne svojine

 • Zaštita žiga
 • Patent
 • Autorsko pravo

Naplata potraživanja i izvršni postupci

 • Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć u oblasti prinudne naplate potraživanja narazličitim predmetima i sredstvima izvršenje.
Call Now Button