Scroll to top

Rasić & Partners Europe


Rašić & Partneri Europe je deo advokatske kancelarije Rašić & Partneri

Advokatska kancelarija

Rašić & Partners Europe

Rašić & Partneri Europe je deo advokatske kancelarije Rašić & Partneri

Našu kancelariju sačinjavaju izuzetno iskusan tim advokata, kojim koordiniše naš partner Slađana Stojanović LL.M, diplomirala na Univerzitetu u Strazburu.

Rašić & Partneri Europe čini tim advokata koji pokriva široki krug poslova na teritorijama članica Evopske Unije (Nemačka, Italija, Francuska, Slovačka, Holandija, Belgija), kao i u Švajcarskoj, Norveškoj i Velikoj Britaniji.

Uže ekspertize poslovanja Rasic & Partners Europe

Uže ekspertize poslovanja Rašić & Partners Europe su iz oblasti intelektualne svojine (industrijska svojina i autorsko pravo), upravnopravnih poslova koji su u vezi sa potpisanim Šengenskim ugovorom iz 1985. godine, dobijanja viza i radnih dozvola (viza Nemačka, viza Austrija, viza Slovačka), naslenopravnih odnosa, radnih sporova, sticanja inostranih državljanstava.

Budući da se principi advokatske kancelarije Rašić & Partneri temelje na umrežavanju poslovanja i klijenata, sve poslove i sva prava koja želite da ostvarite na teritoriji evropskog kontinenta, jesu prava adresa za nas.

Call Now Button