Scroll to top

Naš tim


Naš tim čini sačinjavaju advokati i stručnjaci iz različitih pravnih oblasti

Rašić & Partneri

Naš tim

Advokat Stevan Rašić, LL.B, ima velikog iskustva u vođenju predmeta na domaćem i međunarodnom nivou u oblasti krivičnog prava, međunarodnog privatnog prava, radnog prava, korporativnog prava, ugovornog prava, porodičnog, naslednog i izvršnog prava. Advokatske usluge zajedno sa svojim timom svakodnevno pruža stranim i domaćim fizičkim i pravnim licama. Stevan je odgovoran i za poslove koji se tiču sistematizacije i organizacije poslovanja i trajno je posvećen unapređenju uslova poslovanja. Proaktivan je kada su u pitanju planiranja i novine koje moderno poslovanje nosi sa sobom. Predstavlja nekoga na koga se možete osloniti pre svega kada su u pitanju važne i vredne stvari u vašem poslovanju.
Stevan poseduje napredno poznavanje engleskog jezika, osnovno poznavanje francuskog i ruskog jezika. Klijenti za njega kažu: “veoma odgovoran, pouzdan, vredan i izuzetno precizan u svom radu“.

- Stevan Rašić

Advokat Stevan Rašić je osnivač i senior partner advokatske kancelarije Rašić & Partneri.

Partner Sladjana Stojanović, LL.M, diplomirani filolog i master prava intelektualne svojine, diplomirala na Univerzitet u Strazburu, Francuska na temu: “Strategije i specifičnosti patentne zaštite u farmaceutskoj industriji”. U trenutnoj ulozi koordinatora tima u okviru Rasic & Partners Europe.
Slađana ima dvadeset godina iskustva u privredi i preko deset godina u menadžmentu, u multinacionalnim kompanijama. Njena profesionalna praksa pokriva različite aspekte nacionalnih i medjunarodnih registracija i pravnih analiza patenata, žigova, dizajna, sprovodjenje prava, menadžment, pregovaranje i zaključivanje ugovora, licenci, transfer tehnologija i know-how.
Slađana pored maternjeg srpskog jezika, tečno govori engleski i francksi jezik. „Tajna velikog uspeha biće, u lekciji, da budućnost industrije, u idealnom slučaju, mora biti uravnotežena izmedju inovativnih tehnologija i ljudskog pečata. U takvoj tendenciji kretanja razvoja, u bliskoj budućnosti, Srbija će postati jedan od globalnih lidera u oblasti tehnoloških inovacija.”
LL.M Slađana Stojanović.

- Slađana Stojanović

Senior partner advokatske kancelarije Rašić & Partneri

Saradnik Gordana Rašić u okviru advokatske kancelarije Rasic & Partneri obavlja poslove internog menadžera za finasije. Takođe, deo njene uloge u advokatskoj kancelariji odnosi se na „HR poslove“ budući da poseduje preko 30 godina iskustva u oblasti koordinisanja i rada zaposlenih u domaćim kompanijama, te se stara da uslovi za rad zaposlenih budu na najvišem mogućem nivou u okviru Rasic & Partners Europe i Rasic & Partners Regional YU.
Za nju klijenti kažu: „ jako odgovorna, posvećena i predama poslu koji obavlja“

- Gordana Rašić

Saradnik za finansije u okviru Rašić & Partneri

Call Now Button