Scroll to top

Radno pravo

Radno pravo

Rašić & Partneri

Radno pravo u Republici Srbiji

Osnovni fokus advokatske kancelarija Rašić i Partneri u oblasti radnog prava jeste na pružanju konsultantskih usluga klijentima, kako samim poslodavcima tako i zaposlenima, pre svega u cilju sprečavanja potenciajlnih sporova i rešavanja spornih situacija mirnim putem.

Najznačaniji izvor radnog prava kojim je regulisan veći deo oblasti radno-pravnih odnosa jeste Zakon o radu Republike Srbije. Sama prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa mogu se uređivati opštim aktima poslodavca (npr. kolektivni ugovor) i Ugovorom o radu kao pojedinačnim pravnim aktom.

Advokati za radno pravo u okviru Rašić & Partneri u slučaju nastanka radno-pravnog spora spremni su da pruže delotvornu podršku klijentima, u vidu zastupanja i savetovanja, u cilju pronalaženja najboljeg rešenja.

Poseban fokus rada jeste u rešavanju radnih sporova koji uključuju:
1) naknadu štete zbog povrede na radu
2) mobing na radnom mestu
3) neisplaćene zarade
4) nezakonit otkaz ugovora o radu
5) poništaj aneksa ugovora o radu
6) isplatu otpremnine
7) neisplaćene doprinose

Zakon o radu Republike Srbije

Radno pravo u inostranstvu

U praksi naše advokatske kancelarije postoje veliki broj radnih sporova vezanih za inostranstvo. Reč je pre svega o radnim sporovima u nekim od zemalja članica Evropske unije, kao što su na primer: Nemačka, Austrija, Francuska, Italija, Slovačka, Slovenija i Hrvatska.

Imajući u vidu sve veću tendenciju rada naših ljudi u inostranstvu, fokus rada advokatske kancelarije usmeren je upravo na prostor zemalja članica Evropske Unije. Ono što možemo potvrditi da sve veći broj ljudi se suočava sa problemima iz ove oblasti prava. Naravno, inostrani element u radnim sporovima predstavlja faktor koji dodatno otežava i komplikuje celu nastalu situaciju.

Advokati za radno pravo u okviru Rašić & Partneri Europe pomoći će klijentima u savetovanju i zastupanju pred svim nadležnim organima u zemlji poslodavca, u okviru svojih zakonskih mogućnosti. Advokatska kancelarija Rašić & Partneri sarađuje sa eminentnim advokatskim kancelarijama iz gotovo svih zemalja članica Evropske unije u kojima žive i rade državljani Republike Srbije.

Upućivanje radnika na privremeni rad u inostarnstvo

Rašić & Partneri

Ostale oblasti rada

Porodično pravo

 • Razvod braka
 • Deoba imovine posle razvoda
 • Alimentacija
 • Starateljstvo
 • Nasilje u porodici

Nasledno pravo

 • Pokretanje ostavinskog postupka
 • Nužni nasledni deo
 • Testament
 • Međunarodno nasledno pravo
 • Nasleđivanje u Hrvatskoj
 • Nasleđivanje u Crnoj Gori
 • Nasleđivanje u Nemačkoj
 • Nasleđivanje u Italiji

Naknada štete

 • Nadoknada štete u saobraćajnim nezgodama
 • Nadoknada materijalne štete
 • Nadoknada nematerijalne štete

Krivično pravo

 • Krivična dela protiv života i tela
 • Krivična dela protiv časti i ugleda
 • Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga
 • Međunarodno krivično pravo

Međunarodno pravo

 • Ukidanje zabrana za Šengenski prostor
 • Sticanje hrvatskog državljanstva
 • Brisanje zabrane za šengenski prostor
 • Međunarodni ostavinski postupci
 • Međunarodno krivično pravo
 • Priznanje stranih sudskih odluka

Privredno pravo

 • Osnivanje privrednih društava u Republici Srbiji
 • Osnivanje privrednih društava u Slovačkoj
 • Privredni prestupi
 • Prinudna likvidacija
 • Stečajni postupak

Ugovorno pravo

 • Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti
 • Ugovor o poklonu nepokretnosti
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o raspodeli imovine za života

Pravo intelektualne svojine

 • Zaštita žiga
 • Patent
 • Autorsko pravo

Naplata potraživanja i izvršni postupci

 • Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć u oblasti prinudne naplate potraživanja narazličitim predmetima i sredstvima izvršenje.
Call Now Button