Scroll to top

Porodično pravo

Porodično pravo

Rašić & Partneri

PORODIČNO PRAVO - VRSTE SPOROVA

U našoj praksi, susreli smo se sa različitim vrstama sporova koji se tiču porodičnog prava,
od razvoda braka, alimentacije, vršenja roditeljskog prava, izdržavanje punoletnih lica,
izdražavanje bračnih/vanbračnih partnera nakon prestanka braka/vanbračne zajednice.
Reč je o pre svega vrlo osetljivim pitanjima i sporovima koji se dosta razlikuju jedni od drugih i zahtevaju maksimalnu posvećenost i zalaganje advokata koji postupa u predmetu.

Advokat u svakom od pomenutih slučajeva mora postupati analitično, profesionalno i objektivno.
Advokati zaposleni u Rašić i Partneri upravo svaki nastali spor i svaku situaciju sagledavaju kroz ekspertizu svakog advokata pojedinačno, ali na kraju daju zajednički i jedinstven odgovor i rešenje za sva nastala pitanja.

Nesumnjivo, uspešno okončanje porodičnog spora u nekim slučajevima u mnogome zavisi od stručnosti, posvećenosti i radu advokata. Pored brojnih predmeta iz oblasti porodičnog prava, naša advokatska kancelarija pruža svojim saradnicima dodatnu edukaciju u ovoj osteljivoj pravnoj oblasti.

Advokati iz naše advokatske kancelarije su usko specijalizovani u oblasti međunarodnog porodičnog prava, odnosno oblasti u kojima nailazimo na element inostranosti.

RAZVOD BRAKA

Razvod braka je po iskustvima mnogih jedno od najtežih i najbitijih pitanja sa kojim ćete se možda susreti u životu. S tim u vezi, naša advokatska kancelarija Rasic & Partneri vam savetuje da prilikom razvoda braka angažujete advokata (advokat za razvod braka), imajući u vidu sve posledice koje se mogu pojaviti nakon razvoda, a koje se na prvom mestu tiču vaših prava u vezi starateljstva i obaveza nad detetom, kao i prava i obaveza u vezi zajedničke imovine supružnika i njihovu deobu nakon prestanka zajednice života.

Advokatska kancelarija Rašić & Partneri zastupa i savetuje klijente u sledećim predmetima iz ove oblasti porodičnog prava:
- Sporazumni razvod braka
- Razvod braka po tužbi
- Postupci alimentacije
- Međunarodni razvod braka
- Raspodela imovine
- Starateljstvo nad detetom

Razvod braka – više detalja

MEĐUNARODNO PORODIČNO PRAVO

Imajući u vidu sve veću migraciju ljudi, naši advokati se susreću sve više sa postupcima u kojima je uključen neki element inostranosti.

Porodični sporovi iz ekspertize našeg delovanja koji obuhvataju razvod braka, alimentaciju,
starateljstvo nad detetom, su sami po sebi kompleksni i zahtevaju dosta vremena i posvećenosti rada advokata u njima. Međutim, kada dodamo element inostranosti, stvari se u mnogome komplikuju i zahtevaju izuzetno puno znanja i iskustva advokata za njihovo uspešno rešavanje.

Advokati iz advokatske kancelarije Rašić & Partneri se svakodnevno susreću sa sporovima sa međunarodnim elementima, imajući u vidu da državljani Republike Srbije odlaze u zemlje širom Evrope i sveta. To nam daje pravo da kažemo da sa uspehom zastupamo klijente u svim zemljama bivše Jugoslavije i Evrope u okviru oblasti porodičnog prava.

STARATELJSTVO NAD DETETOM

Svakako jedno od najosetljivijih pitanja u vezi sa prestankom bračne ili venbračne zajednice jeste poveravanje deteta jednom od roditelja. Kada govorimo o starateljstvu, postoje dve vrste starateljstva:

Zajedničko vršenje roditeljskog prava

Roditelji zajedno ostvaruju roditeljsko pravo kada žive zajedno, u braku ili vanbračnoj zajednici ili kada je takav model moguć iako su razvedeni ili više nisu zajedno.

Samostalno vršenje roditeljskog prava

Roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo kada mu je nakon parničnog postupka sud priznao pravo da samostalno vrši roditeljsko pravo. U slučaju da jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo, drugi roditelj ima pravo da održava kontakt sa detetom na osnovu prethodno utvrđenog modela viđanja.

ALIMENTACIJA

Pitanje alimentacije, odnosno izdržavanja deteta, takođe je usko povezano sa razvodom i
starateljstvom nad detetom. Pravna podrška je od egzistencijalne važnosti za primaoca, ali i za davaoca alimentacije. Kada su roditelji razdvojeni, postavlja se pitanje doprinosa za izdržavanje deteta. Iznos alimentacije utvrđuje sud.

Naravno, iznos alimentacije može se menjati tokom vremena i to samo opet na osnovu sudske odluke, u slučajevima kada dođe do životnih promena u pogledu potreba detata, a i mogućnosti roditelja.

Gledano sa stanovišta zakonodavca, nedavanje izdržavanja, tj. alimentacije propisano je kao krivično delo za koje je zapriećena kazna zatvora do 2 godine. Međutim, iako se u društvu najčešće govori o izdržavanju deteta nakon razvoda ili raskida vanbračne zajednice, veoma važno pitanje u pogledu pravnog izdržavanja je obaveza izdržavanja roditelja ili bivših bračnih odnosno vanbračnih partnera.

Rašić & Partneri

Ostale oblasti rada

Nasledno pravo

 • Pokretanje ostavinskog postupka
 • Nužni nasledni deo
 • Testament
 • Međunarodno nasledno pravo
 • Nasleđivanje u Hrvatskoj
 • Nasleđivanje u Crnoj Gori
 • Nasleđivanje u Nemačkoj
 • Nasleđivanje u Italiji

Radno pravo

 • Radni sporovi u Republici Srbiji
 • Radni sporovi u inostranstvu

Naknada štete

 • Nadoknada štete u saobraćajnim nezgodama
 • Nadoknada materijalne štete
 • Nadoknada nematerijalne štete

Krivično pravo

 • Krivična dela protiv života i tela
 • Krivična dela protiv časti i ugleda
 • Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga
 • Međunarodno krivično pravo

Međunarodno pravo

 • Ukidanje zabrana za Šengenski prostor
 • Sticanje hrvatskog državljanstva
 • Brisanje zabrane za šengenski prostor
 • Međunarodni ostavinski postupci
 • Međunarodno krivično pravo
 • Priznanje stranih sudskih odluka

Privredno pravo

 • Osnivanje privrednih društava u Republici Srbiji
 • Osnivanje privrednih društava u Slovačkoj
 • Privredni prestupi
 • Prinudna likvidacija
 • Stečajni postupak

Ugovorno pravo

 • Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti
 • Ugovor o poklonu nepokretnosti
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o raspodeli imovine za života

Pravo intelektualne svojine

 • Zaštita žiga
 • Patent
 • Autorsko pravo

Naplata potraživanja i izvršni postupci

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Call Now Button