Scroll to top

Razvod braka – odgovori advokata


advokat za razvod braka

RAZVOD BRAKA

Na našoj stranici ćete od advokata za razvod braka dobiti sve potrebne informacije vezane za postupak i proceduru oko razvoda braka.

Naša advokatska kancelarija Rašić & Partneri u Republici Srbiji specijalizovana je za porodično pravo gde uglavnom zastupa klijente u brakorazvodnim parnicama. Razvodi u kojima stranke nemaju zajedničku imovinu, a istovremeno nemaju zajedničku decu, obično su najjednostavniji i najbrži. U slučajevima da je jedan od supružnika strani državaljanin, jedino sporno pitanje može biti samo u pogledu nadležnosti suda u Republici Srbiji. Ako se želite razvesti u Srbiji, a niste sigurni da li će srpski sud biti nadležan za odlučivanje o vašem slučaju, obratite se advokatu koji je specijalizovan za brakorazvodne parnice.

Advokatska kancelarija Rašić & Partneri je takođe vaša prva tačka kontakta ukoliko postoji zajednička imovina koju treba podeliti između strana – bračnih partnera. Ponekad je teško procieniti šta spada u zajedničku imovinu, a šta ne. Tek nakon pažljivog ispitivanja svakog pojedinačnog slučaja i tačnog razumevanja klijentovih prošlih sticanja imovine, advokat za porodično pravo može vam dati predviđanje o tome kako bi se podela mogla nastaviti i zastupati vas na sudu.

U slučajevima razvoda u kojima su bračni partneri roditelji maloletne dece (ispod 18 godina), sud mora doneti odluku u vezi sa starateljstvom nad decom, izdržavanjem deteta i modelom viđanja roditelja kome starateljstvo nije povereno. Kada se roditelji ne mogu dogovoriti, od suda se traži pomoć Centra za socijalni rad koji sudu daje stručno mišljenje u vezi sa starateljstvom i modelom viđanja deteta. S druge strane, o izdržavanju deteta će odlučivati ​​sud tek nakon pažljivog ispitivanja prosečnih mesečnih primanja i troškova koje svaki od roditelja ima. Potrebe deteta, odnosno najbolji interes deteta, takođe će se uzeti u obzir. U svakom od ovih slučajeva po našem mišljenju biće vam potrebna pravna podrška i zastupanje od strane iskusnog i dobrog advokata za razvod braka.

Ukoliko se sa vašim supružnikom možete dogovoriti oko svih gore navedenih pitanja, preporučujemo vam najjednostavniji postupak razvoda braka – sporazumni razvod braka. 

SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA

Ovaj postupak je najbezbolniji i najjeftiniji. Pokreće se predlogom za sporazumni razvod braka koji se podnosi nadležnom sudu u mestu prebivališta ili boravišta jednog od supružnika ili u mestu gde je bilo vaše poslednje zajedničko prebivalište. Najvažnije obeležje sporazumnog razvoda je obostrana saglasnost supružnika da se brak razvede.

Koja su to bitna pitanja koja moraju biti uređena sporazumom između supružnika? –

Na prvom mestu, potrebno je da supružnici reše najpre pitanja koja se tiču vaše zajedničke maloletne dece, ukoliko ih imaju. To podrazumeva da predlog za sporazumni razvod braka mora obavezno da sadrži pismeni sporazum o poveravanju dece, odnosno da li će neko od roditelja vršiti samostalno roditeljsko pravo ili će roditeljsko pravo vršiti po sporazumu zajednički.

Ako je sporazumom predloženo da jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo, osim sporazuma o poveravanju deteta jednom roditelju, predlog mora da sadrži i sporazum o visini doprinosa za izdržavanje koje će davati drugi roditelj, kao i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem.

Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da dete izdržava (plaćanje alimentacije), da sa detetom održava redovne lične odnose kao i da o svim bitnim pitanjima koja utiču na život deteta (npr. obrazovanje, promena prebivališta, medicinski zahvati i sl.) odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo.

Ako su supružnici u toku trajanja bračne zajednice stekli zajedničku imovinu, u predlog za sporazumni razvod braka mora se  uneti i sporazum o deobi zajedničke imovine tj. urediti na koji način će supružnici tu imovinu podeliti.

U postupku pokrenutom po predlogu za sporazumni razvod braka, ako postoje zajednička maloletna deca, biće uključen od početka i nadležni centar za socijalni rad, koji će supružnicima uputiti poziv za razgovor pre odlaska na sud i koji će se o predlogu takođe izjašnjavati u svom Nalazu i mišljenju nakon razgovora koji obavi.

Nakon toga, sud će doneti odluku u kojoj će biti sadržan vaš sporazum. Međutim, sud ne mora da usvoji vaš predlog ukoliko oceni da on ne štiti prava i interese vaše dece i može odnose urediti i drugačije.

RAZVOD BRAKA PO TUŽBI

Druga opcija, dosta stresnija po supružnike, jeste razvod braka po tužbi. To je jedina opcija supružnika ukoliko su njihovi odnosi u toj meri poremećeni da sporazum između njih nije moguć. U našem pravu i pravnoj praksi važi načelo da „niko ne može ostati u braku protiv svoje volje“. To znači da bilo ko od supružnika može da pokrene postupak razvoda braka podnošenjem tužbe nadeležnom sudu u Republici Srbiji. Nadležan sud jeste onaj na čijoj teritoriji su supružnici imali zajedničko poslednje prebivalište ili sud na čijoj teritoriji tuženi supružnik ima svoje prebivalište.

Postupak razvoda braka po tužbi jeste svakako kompleksnija, skuplja i stresnija varijanta postupka razvoda braka. Takođe, sam postupak u zavisnosti od nadležnosti suda, može da potraje u proseku više od šest meseci.

U slučaju da supružnici imaju maloletnu decu, sud će raspravljati o samom razvodu braka i o vršenju roditeljskog prava nad zajedničkom maloletnom decom, dok će se pitanje zajedničke imovine stečene tokom trajanja braka rešavati u posebnom parničnom postupku.

KOLIKO KOŠTA RAZVOD BRAKA?

Svakako jedno od najčešćih pitanja jeste „koliko razvod košta“? Naravno, cena zavisi od toga da li ćete angažovati advokata ili ne. Ukoliko se odlučite da angažujete advokata, cena advokatskih usluga varira u zavisnosti kog advokata angažujete. Sastavljanje tužbe za razvod braka prema važećoj advokatskoj tarifi košta 16.500,00 dinara, a izlazak advokata na jedno ročište 18.000,00 dinara. Na ove iznose bez obzira na angažovanje advokata dodajte i iznos taksi na tužbu i presudu, obe po 2.660,00 dinara, koje supružnici plaćaju sudu.

KADA JE BRAK RAZVEDEN?

Brak je definitivno razveden donošenjem prvostepene presude o razvodu braka. Odluka suda u prvom stepenu može se pobijati samo u pogledu odluke suda o poveravanju deteta jednom od roditelja, u pogledu visini izdržavanja deteta (alimentacije) i u pogledu modela viđanja deteta sa roditeljem sa kojim dete ne živi. Na kraju, postoji mogućnost žalbe na troškove postupka.

Bez obzira koji način izaberete da se razvedete, treba da znate i da razvod ne košta samo u materijalnom, već i u emocionalnom smislu. Gledajte da sam postupak razvoda postane što bezbolniji po vas i vašu decu.

Za više informacija i zakazivanje konsultacija, možete kontaktirati advokata za razvod braka u okviru advokatske kancelarije Rašić & Partneri putem sledećeg linka:

Post a Comment

Call Now Button