Scroll to top

„Nasleđivanje u inostranstvu“

Kod većine ljudi, pitanje zaostavštine i nasledjivanja se postavlja nakon smrti bliske osobe. Potencijalno, nerešeni imovinski odnosi nakon smrti ostavioca mogu da dovedu do loših porodičnih odnosa.

S tim u vezi, advokati iz advokatske kancelarije Rašić i Partneri preporučuju da lica koja imaju vredniju pokretnu i nepokretnu imovinu za života sačine testament ili zaključe ugovor o doživotnom izdržavanju.

Međutim, u slučaju da nakon smrti ostavioca ne postoji neki vid raspolaganja ostavioca zaostavštinom još za njegovog života, primenjuju se zakonske odredbe Zakona o nasleđivanju. Međutim, ukoliko postoji neki od inostranih elemenata, kao što je na primer državljanstvo ostavioca ili se radi o tome da se zaostavština nalazi u inostranstvu, stvari se dosta komplikuju i sam postupak nasleđivanja se razlikuje u zavisnosti države do države.

S tim u vezi, advokatska kancelarija Rašić & Partneri je umrežena na prostoru cele Evrope sa saradnicima koji će omogućiti brzo rešavanje problema sa kojima se naslednici mogu suočiti na prvom mestu zbog jezičke baririje, a zatim zbog drugačije zakonske regulative i specifičnosti samog postupka u odnosu na srpsko zakonodavstvo.

Praksa advokatske kancelarije Rašić & Partneri u međunarodnim ostavinskim postupcima seže u zastupanju  naslednika, u ostavinskim postupcima na prostorima Republike Austrije, SR Nemačke, Republike Francuske, Republike Italije, Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore i Švajcarske konfederacije.

Post a Comment

Call Now Button