Scroll to top

Zabrana ulaska u Nemačku

ZABRANA ULASKA U NEMAČKU

Deo naše advokatske kancelarije „Rasic & Partners Europe“ se uspešno bavi postupcima ukidanja zabrana ulaska u šengenski prostor. Zabrane ulaska se najčešće izriču licima iz tzv. trećih zemalja na period od 6 meseci do 20 godina. U saradnji sa Bundeskriminalamt (Savezna kancelarija kriminalističke policije Nemačke) već duži niz godina sa uspehom učestvujemo u upravnim postupcima pred nadležnim saveznim organom. Takođe, u cilju ostvarivanja prava na slobodu kretanja u korist klijenata podnosimo zahteve za ukidanje izrečenih zabrana ulaska u šengenski prostor. U zavisnosti od procene situacije svakog slučaja, postoji mogućnost smanjenja vremenskog perioda na koji je zabrana izrečena.

Kako možemo da vam pomognemo?

Saradnja sa našim advokatima može vam pomoći da saznate svoj status u šengenskom informacionom sistemu (SIS). Vaš imenovani advokat će vas provesti kroz svaki korak i pružiti vam stalne informacije i stručne savete. Naš tim je potpuno opremljen i spreman da izađe u susret vašim potrebama i specifičnim zahtevima. Ukoliko se nalazite u inostranstvu, vaš predstavnik može dostaviti potrebnu dokumentaciju našem timu, a mi možemo rešiti ostalo umesto vas.

Razlozi izricanja zabrane ulaska u šengenski prostor

Postoji niz razloga zbog kojih vam nadležni organi mogu izdati zabranu ulaska u Nemačku. U daljem tekstu je lista primera po osnovu kojih se može izdati zabrana:

  • činjenje bilo koje vrste krivičnog dela
  • kršenje bilo kojeg zakona SR Nemačke
  • ilegalni ulazak u SR Nemačku
  • prekoračenje vremena od 90 dana u okviru perioda od 180 dana
  • ostajanje duže od perioda na koji vizana odobrena

Koliko traje zabrana ulaska?

Zabrana ulaska obično traje 2 godine. Ponekad zabrana ulaska može biti duža ili kraća. U odluci se navodi koliko dugo traje zabrana ulaska. Ovo zavisi od vaše situacije:

1 godina: za prekoračenje od 3 do 90 dana.
2 godine: uobičajeni period (na primer za prekoračenje duže od 90 dana).
10 godina: ako predstavljate rizik za javni red.
20 godina: ako predstavljate rizik za javni red i nacionalnu sigurnost.

Kad vreme na koje je zabrana izrečena počinje da teče?

Period vaše zabrane ulaska stupa na snagu:

Dan (datum) kada zapravo napuštate EU, EEA ili Švajcarsku;
Dan (datum) kada se vratite u drugu zemlju EU ili EEA ili Švajcarsku, ako vam je dozvoljeno da tamo živite.

Kraj zabrane ulaska

Da li je istekao period zabrane ulaska i da li ste se pridržavali pravila zabrane ulaska? Da li će zabrana ulaska automatski prestati?

Upravo deo poslovanja advokatske kancelarije „Rasic & Partners Europe“ se odnosi i na postupke brisanja izdatih zabrana. Reč je zabrani ulaska čije je vreme trajanja isteklo. Budući da se brisanje zabrana iz šengenskog informacionog sistema ne vrši automatski protekom vremena na koji su izdate, naši advokati će vam pružiti pravnu pomoć u vidu savetovanja i zastupanja pred nadležnim organima šengenskog informacionog sistema (SIS).

Pripremio: Advokat Rašić B. Stevan

Related posts

Post a Comment

Call Now Button